Akú teplotu prostredia má tamarín pinčí vo svojej domovine?


V literatúre sa stretneme s odporúčanou teplotou 28° C až 30° C pre chov tamarínov. Ak má niekto v chove túto teplotu nižšiu alebo vyššiu vraj to nie je správne. Na určenie najvhodnejších podmienok pre život tamarínov sa stačí len pozrieť na miesto odkiaľ pochádzajú tieto stvorenia. Najčastejšie sa vyskytujú v teplých oblastiach Kolumbie a na časti územia Panamy.

Panama má priemernú dennú teplotou 31° – 33° C a v noci teplota klesá na 22° - 23° C. V teplejších častiach Kolumbie je teplota približne rovnaká. I keď nočné teploty v niektorých oblastiach, kde žijú tiež tamaríny klesajú až na 21° C. Samozrejme hovoríme o priemerných teplotách. V skutočnosti sa občas vyskytnú dni, kedy môžu nočné teploty klesnúť až pod 17° C, čo je naozaj málo.

V našich európskych chovoch už si opičky celkom zvykli na podmienky, v ktorých žijú. Ak majú teplotu cez deň 26 °C, zvyknú si na ňu. Ak je vyššia alebo nižšia, tiež si zvyknú. S teplotou sa dá ísť pomaly až na 19° - 20° C, ale potom už začínajú opičky kýchať a sopliť. Preto je potrebné udržovať optimálnu teplotu v chove s prihliadnutím na to, akú majú teplotu vo svojej domovine a v akých podmienkach vyrástli.


Dátum pridania:15.02.2011
 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2022 J&D MEDIA s.r.o.