Preventívne očkovanie primátov voči ľudským chorobám


Očkovanie a vakcinácia primátov, to je jedno veľké tabu v našich končinách. Bežný veterinár, ktorý sa nešpecializuje na primáty, nemá veľa informácií o tomto probléme. V zásade sa zvykne hovoriť, že primáty sa neočkujú. Ale nie je to úplne pravda. Stačí sa len pozrieť na výskumné ústavy primátov a zoologické záhrady v zahraničí, prevažne v USA. Tu sa už môžeme stretnúť s pojmom vakcinácia aj u primátov. Pokiaľ sa primát (napr. makak), nemá ako nakaziť nie je ho potrebné zaočkovať voči možným ochoreniam. Ale pokiaľ sa bude dostávať do spoločnosti ľudí, situácia je trošku iná. Tam sa už riziko nákazy zvyšuje. Uverejnený a preložený článok má len informačnú hodnotu, každé aplikovanie vakcíny je osobnou vecou i rozhodnutím chovateľa a jeho veterinárneho lekára.

PS: Momentálne tiež pripravujeme kompletný článok o vakcinácií primátov od Catherine Johnson-Delaney, z regionálneho výskumného centra primátov vo Washingtone (D.V.M. Regional Primate Research Center University of Washington). Zverejnený bude čoskoro na našej stránke, dali sme ho totiž preložiť a skontrolovať osobe s patričným vzdelaním v tomto obore..

Ak Vás zaujímajú ochorenia primátov, ich liečba a podávané liečivá pozrite si aj rubriku zdravotné problémy primátov.

Povieme si niečo o základných ochoreniach a o možnostiach preventívneho očkovania pred uvedenými ochoreniami.

Detská obrna (poliomyelitída)

Detská obrna môže nastať u šimpanzov a iných ľudoopov, mačiakov a prípadne aj iných druhov opíc rovnako ako u ľudí. Opice sa môžu zaočkovať sa rovnakým druhom vakcíny ako dávame deťom. Podľa dostupných informácií nebol u nás na Slovensku výskyt detskej obrny zaznamenaný od roku 1960. Takže pokiaľ sa nechystáte ísť s Vašou opičkou do poslednej dediny v Etiópií, očkovanie by nemuselo byť potrebné.

Osýpky, mumps (príušnice) a rubeola (ružienka)

Osýpky patria k vírusovým ochoreniam, ktoré sa prejavuje vyrážkou, horúčkou, opuchom tváre a očí a nádchou. Je vysoko nákazlivé ochorenie. K ochoreniam spôsobené vírusom patrí aj mumps a rubeola. Najznámejším prejavom mumpsu je zápal slinných žliaz, ktorý je spojený s horúčkou. Rubeola sa prejavuje zvýšenou teplotou, vyrážkami. Na očkovanie proti osýpkam sa používa ľudská vakcína Attenuvax vo veku 6 mesiacov. Pokiaľ je mi známe, len osýpky je potenciálny problém u opíc. Niektoré ústavy používajú na vakcináciu svojich primátov MMR II vakcíny. Ide o injekčnú formu zmesi troch vakcín, ktorá sa používa na prevenciu osýpok, mumpsu a rubeoly u ľudí. U nás je dostupný aj podobný preparát PRIORIX, ale o jeho využití u primátov som zatiaľ nenašiel žiadne informácie. Niektoré zoologické záhrady zvyknú robiť preočkovanie vo veku 10 – 12 rokov života. Autor hovorí o tom, že dáva 0,5 ml vakcíny podkožne v 4 mesiaci a opätovne v 8 - 12 mesiaci veku.

Besnota

Sú dostupné informácie o ohlásených prípadov besnoty primátov. Niektoré odkazy hovoria, že približne v 11 prípadoch došlo k infekcií u opíc v histórii USA. Nie je však schválená žiadna vakcína proti besnote u opíc a zoologické záhrady neočkujú primáty voči besnote. Avšak, môžu existovať prípady, kedy opica uhryzne človeka a môže sa stať, že miestne orgány v oblasti zdravia dajú usmrtiť primáta, aby sa preskúmalo, či nie je nakazená touto chorobou. Tieto nie moc príjemné rozhodnutia závisia od miesta (štátu), kde žijete. Preto by majitelia opíc mali zvážiť očkovanie proti besnote. Ak sa očkuje proti besnote, používajú sa ľudské vakcíny IMOVAX RABIES VERO alebo Merck Imrab.

Tetanus

Primát môže rovnako ako ľudia dostať neprenosné ochorenie tetanus z kontaminovaných rán. Jeho pôvodcom je toxín (tetanospasmin) baktérie Clostridium tetani. Tieto sa vyskytujú bežne v zemi a prachu. Opice by mali byť očkované proti tetanu. Očkovanie je tvorené 3 dávkami. Prvé dve očkovania sa podávajú v 4-5 týždňových intervaloch a po 12 mesiacov prichádza tretie preočkovanie. Revakcinácia sa odporúča každých 5-6 rokov. U ľudí sa napríklad podáva prvá dávka v treťom mesiaci života, druhá dávka o 2 mesiace a tretia dávka o 6 mesiacov po 2 dávke. Preočkovanie ľudí sa vykonáva v 6 a v 13 roku života a potom by sa mala robiť revakcinácia každých 10-15 rokov.

Tuberkulóza

Opice starého sveta sú veľmi citlivé na tuberkulózu. Priebeh choroby je u nich zvyčajne veľmi rýchly a spôsobuje najčastejšie smrť primáta. Počas svojej choroby, šíria nákazu po celom svojom okolí. Kvôli tejto hrozbe, by primáty mali byť vyšetrené na tuberkulózu aspoň raz ročne.

Pertussis (dávivý kašeľ)

Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Pôvodca pertussis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, poškodenie mozgu a dokonca smrť. Autor dáva všetkým druhom primátov vakcínu proti proti tomuto ochoreniu.

Poznámka: Dostala sa nám do rúk aj neoverená informácia o použití vakcíny Infanrix hexa u primátov, ktorá je účinná proti záškrtu, tetanu, dávivému kašľu, hepatitíde B, obrne a ochoreniu ktoré vyvoláva Haemophilus influenzae typ b. Mohla by byť zaujímavou alternatívou na vakcináciu.

Zdroj: MVDr. Ron Hines PhD: Choroby prenosné z opice na človeka


Dátum pridania:26.03.2011
 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2023 J&D MEDIA s.r.o.