Od 1. februára 2022 platí zákaz chovu primátov!!!


Od 1. februára 2022 platí zákaz chovu primátov v súkromných chovoch na Slovensku. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, tie si držitelia budú môcť ponechať na dožitie..

Viac informácií tu: MŽP SR


Dátum pridania:20.01.2022
 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2022 J&D MEDIA s.r.o.